Wyłaz Stropowy

Utworzenie otworu stropowego wymaga szczególnej uwagi ze strony projektanta i montażysty. Wiązary w miejscu otwarcia zostają zastąpione obróbką z luźnych elementów.
Uwagę należy zwrócić na prawidłowe zaprojektowanie elementów wokół samego otworu. Często istnieje potrzeba przeniesienia większych sił przez wymiany wokół otworu. W związku z tym, wieszaki tam użyte muszą być dobrane ze względu na przenoszone obciążenia.

Poniżej zostało pokazane przykałdowe rozwiązanie otworu stropowego.

Typowa Konstrukcja otworu stropowego

Szczegół "A"

Element podwieszony jest położony poniżej pasa górnego. Aby podwiesić wymian używamy wieszaka Speedy Długi LLS.

Szczegół "B"

Szczegół oparcia krokwi na wymianie. Brak znacznych obciążeń pozwala zastosować klips wiązara TC. Jeśli opierana krokiew jest szersza niż 50mm lub jest wielowarstwowa, do mocowania użyte będą kotwy uniwersalne umieszczone po obu stronach krokwi.

Szczegół "C"

Podparcie luźnego elementu wypełniającego za pomocą wieszaka. Wymian wokół otworu poddany jest najcześciej większym obciążeniom (schody, drabina), zatem jest on podwójny. Do realizacji takigo połączenia należy użyć wieszaka Speedy Standard lub Długi - ST/LLS

Szczegół "D"

Oparcie wymianu bezpośrednio na pasie dolnym. Do mocowania należy użyć Kotew Uniwersalnych umieszczonych po obu stronach wymianu.

Szczegół "E"

Oparcie luźnej krokwi na wymianie biegnącym w kalenicy. Mocowanie za pomocą wieszaka Speedy lub Kotew Uniwersalnych typu "C" - MFAC

Szczegół "F"

Mocowanie wymianu w kalenicy. Do mocowania użyto wieszaka Speedy, którego ramiona zostały zagięte na szczycie stosowanie do jego kształtu.

Szczegół "G"

Ważne połączenie. Występujące tutaj znaczne obciążenia wymuszają zastosowanie wieszaka Speedy Długiego LLS lub ciężkich wieszaków Maxi Speedy dobranych stosowanie do obciążeń.

Szczegół "H"

W tej sytuacji występuje klasyczne podwieszenie elementu poniżej belki. Do tego celu użyty został wieszak Speedy Długi LLS, dzięki przedłuzonych taśmom zawiniętym i mocowanym na belce doskonale spełnia tu swoje zadanie.