Poziome usztywnianie konstrukcji dachowej

Na ściany szczytowe budynków działają znaczne siły poziome od wiatru. Konstrukcja dachowa musi oprzeć się tym poziomym siłom.
Aby przeciwdziałać tym siłom niezbędne jest właściwe usztywnienie konstrukcji za pomocą specjalnych taśm usztywniających.

Poniżej przedstawione są wskazówki wiązania konstrukcji dachowej ze ścianami szczytowymi.

Taśmy PFS

Taśmy usztywniające muszą być zainstalowane aby przenieść poziome siły działające na ściany szczytowe, na konstrukcję dachową.
W przypadku braku zaleceń konstruktora budynku, mocowanie należy realizować przy użyciu taśmy PFS przybitej do co najmniej 3 kolejnych wiązarów i rozpórek za pomocą gwoździ kwadratowych skrętnych 3.75x30mm. Taśmy PFS należy rozmieścić w maksymalnej odległości 2 metrów zarówno w poziomie krokwi jak i stropu.