Zabezpieczanie dachu przed silnym wiatrem

Dodatkowe zabezpieczanie konstrukcji dachowej przed działaniem pionowych sił odrywających nie jest wymagane, do czasu gdy budynek znajduje się w terenie szczególnie narażonym na działanie wiatru.
W takich przypadkach wymagane jest odpwiednie konstrukcji do ściany, za które odpowiedzialny jest projektant.

Lekkie konstrukcje drewniane w miejscach silnego działania wiatru, wymagają montażu taśmy przytrzymującej dach przed zerwaniem. W ekstremalnych sytuacjach wiązar musi być bezpośrednio związany ze ścianą za pomocą taśmy. (rys. 1, 2)

Górna część taśmy powinna być przybita do krokwi za pomocą gwoździ kwadratowych skrętnych 3.75x30mm.

Bardzo ważne jest aby część taśmy mocowana do ściany była odpowiedniej długości.