Mocowanie wiązara z muratą

Wiązary drewniane są komponentami inżynieryjnymi produkowanymi w wyspecjalizowanych zakładach i poddanymi kontroli jakości.
Zatem również mocowanie i montaż wiązara musi być wykonane zgodnie z wymaganiami technologii.

- Do mocowania lekkich wiązarów do murłaty rekomendowane jest użycie klipsów wiązara o odpowiedniej szerokości.

Zazwyczaj wystarczające jest mocowanie wiązara za pomocą pojedynczego klipsa TC, umieszczonego zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie murłaty

Rys. 1 Mocowanie wiązara za pomocą klipsa TC

Jeśli występuje większe ssanie wiatru, można zastosować 2 klipsy umieszczone po obu stronach murłaty.

Rys. 2 Mocowanie wiązara za pomocą 2 klipsów dla zwiększenia nośności na odrywanie.

- Mocowanie Wiązarów o dużych rozpiętościach oraz wiązarów wielowarstwowych

Klipsy wiązarów, nie są dostępne w szerokościach powyżej 50mm. W takich przypadkach preferowanym łącznikiem jest Kotew Uniwersalna zastosowane po obu stronach wiązara.

W przypadku wiązarów o znacznych rozmiarach, lub większych wiązarach wielowarstwowych preferowane jest użycie specjalnych kątowników, które pozwalają na poziomy przesuw z jednej strony podparcia. HD 90150 oraz HD 150150 są unikalnymi kątownikami dzięki którym możliwe jest wykonstruowanie podparcia przesuwnego.

Rys. 4. Mocowanie przesuwne. Kątownik HD 90 150, na swojej dłuższej ściance posiada poziomy otwór w którym użyta została śruba (możliwy przesuw poziomy)

Rys.5. Przykład mocowania stałego. Mocowanie za pomocą kątownika HD90150 zamocowanego za pomocą samych gwoździ 3.75x30mm wbijanych we wszystkie dostępne otwory.

Rys. 3. Mocowanie wiązara wielowarstwowego za pomocą kotwy uniwersalnej obustronnie.