Wymian na komin

W trakcie montażu dachu z wiązarów prefabrykowanych występuje wiele sytuacji gdy istnieje konieczność wykonania obróbki z luźnych elementów. W takich przypadkach konstrukcja wykonywana jest z luźnych elementów łaczonych okuciami stalowymi.

Konstrukcja wymianu kominowego

Szczegół "A"

Wymian przymocowany do pochylonego pasa górnego. W zależności od obciażenia użyty jest wieszak Speedy (krótki lub Standardowy)

Szczegół "B"

Element podwieszony jest położony poniżej pasa górnego. Aby podwiesić wymian używamy wieszaka Speedy Długi LLS.

Szczegół "C"

Standardowe połączenie wymianu z belką. W zależności od obciążeń Speedy Długi, Standardowy lub Krótki.

Szczegół "D"

Połączenie wymianu z dolnym pasem. Połączenie realizowane za pomocą Wieszaka Speedy.

Szczegół "E"

Oparcie wymianu bezpośrednio na pasie dolnym. Do mocowania należy użyć Kotew Uniwersalnych umieszczonych po obu stronach wymianu.

Szczegół "F"

W tej sytuacji występuje klasyczne podwieszenie elementu poniżej belki. Do tego celu użyty został wieszak Speedy Długi LLS, dzięki przedłuzonych taśmom zawiniętym i mocowanym na belce doskonale spełnia tu swoje zadanie.

Szczegół "G"

Szczegół oparcia krokwi na wymianie. Brak znacznych obciążeń pozwala zastosować klips wiązara TC. Jeśli opierana krokiew jest szersza niż 50mm lub jest wielowarstwowa, do mocowania użyte będą kotwy uniwersalne umieszczone dwustronnie.

Szczegół "I"

Mocowanie wymianu w kalenicy. Do mocowania użyto wieszaka Speedy, którego ramiona zostały zagięte na szczycie stosowanie do jego kształtu.